Desyn – Timeless Series #4

desyn masiello raveologija

Desyn Masiello a.k.a. Desyn talentirani je house DJ koji je imao svojih pet minuta slave prije 10-ak godina, ali je netragom nestao. No, izgubljeni sin vratio se miksevima. 

Novi podcast za Timeless series je must hear…