O nama

Što (ni)je Raveologija?

Raveologija (ni)je znanost, njezini stručnjaci – raveolozi su oni koji pohađaju (i uče) noćne nastave vikendima, jutro poslije ili danima kad je rave u planu.

Što je raveolog?

Raveolog je titula za osobu koja nije samo rejver, raveolog želi znati više, kopati dublje i prati svakodnevno zbivanja na rave sceni.